Контакти

Централен офис

гр. София, кв. Кремиковци 1849

ул.Свети Георги Победоносец 1А

Тел: +359 885 716 777

E-mail: office@carco.bg

Carco.bg
ул. „Гюешево” 83 кв. Сердика, София
0885716777 5-5000 BGN img

Форма за контакти

За всякакви въпроси и мнения, моля, попълнете формата по-долу.

Общи условия

Общите условия определят принципите за ползване на www.carco.bg – интернет магазин собственост на Карко Индъстри ЕООД, принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазина и Клиента, а също така и условията и процедура по рекламация.

Дефиниции

В прилагането на Общите условия, термините и изразите имат следното значение:

- Уебсайт/сайт (website) е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
- Карко Индъстри ЕООД е търговското дружество с ЕИК 204867677 и адрес на управление: гр. София 1849, кв. Кремиковци, ул. Свети Георги Победоносец 1 А, e-mail: office@carco.bg;
- cacro.bg (www.carco.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от Карко Индъстри ЕООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента;
- Клиент е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия;
- Опаковка са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента;
- Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност без стойността на доставката на стоката до клиента;
- Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно;
- Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
- Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни;
- IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, който позволява локализирането им в Интернет мрежата;
- Бисквитка (cookie) е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър;
- Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи;
- Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт;

Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.carco.bg стоки след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.carco.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.

Цени

- Всички цени, публикувани на страниците на www.carco.bg , са посочени в български лева и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство;
- Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка, ако не е публикувана пакетна цена за комплексно оборудване;
- Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка;
- Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента;

Поръчки

Електронният магазин на Карко Индъстри ЕООД приема поръчки по няколко начина:

- Чрез Интернет страницата на адрес: www.carco.bg

Електронният магазин препоръчва да направите заявка чрез интернет страницата – www.carco.bg това е най-коректният начин за направа на поръчка. Тя се подава с избор на продукт/и чрез маркиране на бутон Купи, добавяне във виртуалната кошница за покупка и доброволно предоставяне следните свои лични данни:  e-mail адрес, имена, телефонен номер за връзка и адрес за доставка. Необходимо е маркиране на начин на плащане и натискане на бутон Завърши поръчката. Процесът за обработка на поръчки включва изпращане на копие на направената заявка на посочения e-mail адрес, който съдържа номера, под който Вашата поръчка е входирана в нашата система. Служител на онлайн магазина ще се свърже с Клиента за уточняване на детайлите по поръчката и потвърждението й до 24 часа. Срокът за нейното изпълнение зависи от избраните артикули. Всеки артикул от направената заявка съдържа конкретен срок за изпълнение в работни дни.

Карко Индъстри ЕООД е уебсайт за електронна търговия, който предлага употребявани авточасти. Същите биват селектирани чрез анализиране на пазара за авточасти. Употребяваните авточасти се закупуват от други търговци след постъпване на поръчка/заявка от клиент. На база постъпилата поръчка през електронния магазин, служител на  Карко Индъстри ЕООД се свързва с други търговци, за да закупи авточастите от постъпилата поръчка. В срок до 24 часа, клиентът получава уведомителен email/телефонно обаждане, дали поръчката му ще може да бъде потвърдена и реализирана.

- Чрез електронна поща (e-mail) на следния адрес: office@carco.bg

Клиентът може да направи заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес:  office@carco.bg За да бъде обработена поръчката трябва да съдържа име и фамилия на Клиента, наименование, количество на желаните артикули.  В случай че е необходимо издаването на фактура към поръчката, освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден ИН по ЗДДС, издаден от съответната държава членка на ЕС за всички юридически или физически лица, практикуващи свободни професии. Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез отговор на електронна поща или по телефон.

- Чрез формата за кантакт в сайта на www.carco.bg, където Клиента трябва да предостави същите данни, които са описани при заявка на и-мейл и интернет страницата.

Изпълнение на поръчката

След натискане на бутон Завърши поръчката, Клиентът се съгласява с Общите условия за покупка от електронния магазин. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни за реализиране на поръчката, с маркетингово - рекламна цел, както и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Електронния магазин услуги.

В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Клиентът се уведомява писмено за причината за забавянето и ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

Към всяка поръчка се издават документи за продажба под формата на фактура и/или касова бележка в зависимост от вида плащане.

Връщане на стоката

Право на отказ

Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиент, който има качеството на купувач по смисъла на ЗЗП, има право да върне закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането ѝ в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ при условие, че:

- Предоставите документи удостоверяващи закупуването и получаването на съответната стока;

- Абсолютно задължително условие е наличието на баркода залепен на продукта;

- Ако вида на стоката не е нарушена и/или повредена;

За да върнете стока, закупена от www.carco.bg е необходимо да направите следното:
- Изтеглете  формуляра за връщане на стока;
- Попълнете всички данни и изпратете файла на replacement@carco.bg

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на интернет магазина не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на клиента.

Възстановяването на платените суми става по начина, по който е платено, а именно - по куриерската фирма, чрез наложен платеж.
Клиентът има право да получи стойността на върнатата стока съгласно документа за покупка.

При плащане с банкова карта и в случай на възстановяване на суми, то те се възстановяват само и единствено по картата с която е извършена първоначалната транзакция.


Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като бъде върната стоката.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта https://kzp.bg/ и https://ec.europa.eu

В случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на параграф 13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя, той не може да се възползва от правото на отказ.

Последствие от отказ

При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

Промяна на поръчката

Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от интернет магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: office@carco.bg или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

Цена на доставка

Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт. Точната цена за доставка не може да бъде калкулирана предварително. Ориентировъчната цена ще бъде отразена при финализиране на поръчката.

Начини на плащане

Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

- С кредитна/дебитна карта

- PayPal 

- Банков път 

- В момента на получаване на стоката - наложен платеж, като в този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката.

Рекламация и гаранция

Задължително условие при рекламацията на стока е наличието на баркода на продукта, което гарантира, че не е извършена подмяна с цел злоупотреба!

- Рекламацията за дефектирала стока се възстановява в пълен размер, включително и разходите за куриер;

- Рекламации, възникнали в следствие на удар, неправилен монтаж и механични наранявания не се приемат;
- Рекламации на закупени стоки следствие непрофесионален монтаж, неправилна поддръжка или липса на такава не се приемат;

Права на интелектуална собственост

Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на носителят на авторското право.

Допълнителни разпоредби

Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са реални и служат за представяне на показаните в тях модели. Карко Индъстри ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на интернет магазина по технически причини, независещи от дружеството.

Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на адрес www.carco.bg .
Карко Индъстри ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина.

Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите Общи условия се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.

Настоящите общи условия са в сила от 30.01.2019 г.

Политика за поверителност

 

Политика за поверителност

/Защита на личните данни/

КАРКО ИНДЪСТРИ ЕООД

Ние разбираме, че личните Ви данни и защитата на информацията, която споделяте с нас е изключително важна и затова, и нашата Политика за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим. Обяснява  къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са правата Ви спрямо цялата информация за Вас, която съхраняваме.

Настоящата политика се отнася за Вас, в случай че ни предоставяте лични данни в търговски обект, по телефона (чрез обаждане или SMS), онлайн, по пощата или чрез куриер, през социалните мрежи, в корпоративен или промоционален уебсайт, през мобилно приложение или по друг начин. Политиката ни за защита на личните данни е израз на нашата готовност да защитаваме личната Ви информация .

 Каква информация за Вас съхраняваме и обработваме?

Информация, която споделяте с нас - Вашите имена, пощенски адрес, дата на раждане, телефонен номер, имейл адрес, банкова сметка или данни от карта за разплащане, както и всякаква обратна връзка, която ни предоставяте по пощата, телефона, имейл или чрез съобщения в социалните мрежи;

Информация за продуктите или услугите, които Ви предоставяме (включително какво сме Ви предоставили, къде и кога, каква сума сте заплатили за тях, начин, по който използвате нашите продукти и/или услуги и т.н.);

Данни за вход в нашия уебсайт или система, достъпна за нашите настоящи или потенциални клиенти, включително Вашето потребителско име и избрана парола (която съхраняваме в криптиран вид, без да знаем каква точно е тя);

Информация за устройството или устройствата, които използвате или сте използвали за достъп до нашите услуги (напр. марка и модел на Вашето устройство, операционна система, браузър или IP адрес), както и по какъв начин използвате нашите услуги. За подробности относно събраната по този начин информация, моля вижте правилата ни за бисквитките („Политика за бисквитките”).

Ваши контакти и подробности за имейлите и други електронни съобщения, които получавате от нас, включително дали тези съобщения са били отворени и дали сте кликвали върху някоя от връзките (линкове) в тях. Искаме да бъдем сигурни, че нашите съобщения са полезни и важни за Вас, така че в случай, че не ги отворите и не кликнете върху връзка (линк) в тях, ние знаем, че трябва да подобрим информацията, която Ви изпращаме;

 Цели, за които използваме данните, които ни предоставяте и основания за обработка?

В качеството си на Администратор на лични данни и за да можем да изпълним задълженията си по Общия регламент за защита на данните декларираме, че  можем да използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели, изброени по-долу:

 • За да ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване за някои наши продукти;
 •  За да обработим надлежно всяка Ваша поръчка на стоки и услуги, представяни от Карко Индъстри ЕООД;
 •   За статистически нужди и анализи;
 • За да ни помогнат да разберем повече за Вас като наш клиент, както и за да Ви осигурим по-добро обслужване от страна на нашите служители в случай на покупка на продукт;
 •  За да откриваме начини да подобрим нашите продукти, услуги, приложения или уебсайтове;

 Обработката на Ваши лични данни се основава на едно от следните условия:

 •  Вие сте дали съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели, например получаване на съобщения с информация за нашата дейност. Обработването в такива случаи е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено по всяко време от вас за в бъдеще;
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор между нас и Вас, например осъществяване на поръчка на стока или услуга от нашия сайт;
 •  Обработването е необходимо за спазването на законово задължение /Зокон за счетоводството, Закон за управление на отпадъците/, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 •  Обработването е необходимо за целите на наш легитимен/законен интерес или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Вашите интереси или основни права и свободи, които изискват специална защита на личните Ви данни, като такова обработване включва осигуряване на нормалното функциониране и използване на уебсайта, осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Ваши поръчки, обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

 С кого можем да споделяме Вашите данни?

С наши партньори и/или доставчици

Работим с партньори и доставчици, които също могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните! Такива партньори са:

 •   Логистични компании, които трябва да приемат и обработят заявки поръчки в онлайн магазин;
 •  Куриерски или пощенски компании, които трябва да Ви доставят документални или други пратки от наше име;
 •  Компании за изпращане на масов имейлинг, когато трябва да получите имейл съобщение от нас;
 •   Компании за изпращане на SMS съобщения, когато трябва да Ви изпратим такова;
 •  Компании доставчици на онлайн разплащания (PayPal, epay)

Предоставяме им само информация, която е необходима, за да получите съответния продукт и/или услуга от нас, които Вие сте заявили или към които сте проявили интерес.

Други организации или личности:

Можем да предоставим Ваши лични данни на други организации, при определени случаи. Например:

 •  Ако това се изисква по закон, от държавна или частна институция, при изпълнение на нейните регламентирани от закона задължения (напр. полиция, НАП, НОИ, КЗЛД и т.н.);
 •   Ако трябва да споделим Вашите лични данни, за да защитим своя законен интерес или да упражним правата си, регламентирани от закона, както и за да защитим своите системи и сървъри;

Международен трансфер на Вашите лични данни

Карко Индъстри ЕООД  не осъщестява международен трансфер на  лични данни.

 Как ще получавате информация за нашите продукти?

Когато сте посочили изрично, че сте съгласни с това, с радост ще споделяме с Вас информация по имейл и/или телефон за нашите специални предложения, идеи, продукти и/или услуги, тогава, когато имаме какво да споделим с Вас.

В случай че не сте съгласни с това или искате да оттеглите вашето съгласие за получаване на имейли от нас, може да го направите по един от следните начини:

 • чрез линкa за отписване, включен във всеки имейл, който Ви изпращаме;
 •   чрез формата за контакти;
 •   на и-мейл;

Какви са Вашите права във връзка с данните Ви и как може да ги упражните?

Достъп  и корекция до Вашите лични данни

Имате право на достъп до личните Ви данни, които обработваме за целите посочени по горе. Ако обработваме тези данни и получим искане от Вас (или от трето лице, упълномощено от Вас), ще осигурим този достъп безплатно. Имате право  да поискате копие от Вашите лични данни, които обработваме.

Преди да осигурим достъп до личните данни на Вас или на упълномощено от Вас лице, можем да поискаме доказателство за идентичност, както и подробности за отношенията Ви с нас или с наши партньори, за да можем да открием данните, които се отнасят до Вас.

Ако които и да било лични данни, които съхраняваме и обработваме за Вас, са неточни или остарели, Вие сте в правото си да изискате от нас да ги коригираме.

Право да изтрием личните Ви данни

Имате право да поискате да заличим личните Ви данни без ненужно забавяне ако:

 •  личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 •  когато сте оттеглили своето съгласие;
 •   когато сте възразили срещу обработването, ако то е незаконосъобразно;

При определени условия може да откажем да заличим личните Ви данни, в случаите  предвидени от закона.

Право на преносимост на данните и право на жалба

Имате право да получите данните, които обработваме за Вас в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да прехвърлите данните си към друг Администратор.

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)

Имате право да предявите жалба до местния регулатор, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или съда ако смятате, че Вашите права са нарушени. За целта можете да посетите уебсайта на КЗЛД на адрес https://www.cpdp.bg/  където ще научите повече.

Право на оттегляне на съгласието

Имате право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни от наша страна по всяко време, като изпратите заявление за това на и-мейл dpo@carco.bg.

Право на възражение

Вие имате право по всяко време да подадете до нас възражение срещу обработване на Вашите лични данни на и-мейл dpo@carco.bg.

Ограничаване обработването на лични данни

Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, когато считате, че личните Ви данни са неточни, обработването на личните Ви данни е неправомерно, ние не се нуждаем от личните Ви данни за целите на обработването или Вие сте възразили срещу обработването им.  В този случай личните данни ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.

За колко време съхраняваме Вашите данни?

Съхраняваме запис на Вашите лични данни, за да Ви осигурим високо качество и последователност на услугите ни.  Винаги съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо.

Личните данни, които ни предоставяте при регистрация на нашия сайт, се съхраняват за целия период на поддържане на регистрацията в сайта и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията.

Абонаменти за нашия бюлетин се съхраняват за периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване и/или премахване на регистрацията.

Данни за осъществени от Вас поръчки на стоки и услуги се съхраняват за максимален срок от 5 години считано от осъществяването им, предвид приложимите гаранционни и давностни срокове.

Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица технически и организационни мерки, които гарантират сигурността на обработваните от нас лични данни, включително:

 •  Ограничаваме достъпа до помещенията, в които работим, само до хората, които трябва да бъдат там;
 •   Никога не искаме от Вас да ни изпращате паролата си;
 •   Съветваме Ви никога да не въвеждате номер на сметка, парола или друга чувствителна информация в имейл или след като сте кликнали върху връзка в имейл;

Въпреки че работим усилено, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме, че нашите предпазни мерки ще предотвратят всеки неоторизиран опит за достъп, използване или разкриване на лични данни. Ако смятате, че потребителско Ви име или парола са компрометирани, можете да промените паролата си по всяко време чрез нашия уебсайт, както и да се свържете незабавно с нас.

Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, описани в настоящата Политика за защита на личните данни, или ако имате въпрос или оплакване, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

имейл: dpo@carco.bg

По пощата: София 1849, кв. Кремиковци, ул. Св. Георги Победоносец 1А

Данни за контакт с длъжностното лице:

Людмила Маринова, и-мейл: dpo@carco.bg

Можете да се свържете с надзорния орган – Комисия за защита на личните данни, по следния начин:

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

 Промяна в политиката

Първото публикуване на настоящата Политика за защита на личните данни съгласно новия Регламент за опазване на личните данни е от 30.01.2019 г.

Карко Индъстри ЕООД може да променя Политиката за защита на личните данни, за да кореспондира с всички промени в законодателството или нашата политика за поверителност.

 

Политика за използване на бисквитки и други подобни технологии

Тази политика се отнася за „бисквитките” и други подобни технологии, които се изплозват според ситуацията в уеб сайта на Карко Индъстри ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1849, кв. Кремиковци, ул. Св. Георги Победоносец 1А.

 

Ние използваме бисквитките за:

 • Фурнкционирането на сайта
 • Анализ на потребителското поведение
 • Реклама

 Тази политика се допълва от политиката за поверителност /политика по защита на лични данни/ и Общите условия на сайта, които Ви препоръчваме да прочетете.

Какво представляват бисквитките?

„Бисквитката” е малък текстови файл, състоящ се от цифри и букви, който се запазва на вашето устройство, чрез което осъществявате достъп до Интернет и се инсталира чрез искане, подадено от устройството на потребителя към сървъра на Карко Индъстри ЕООД.

За какво се използват бисквитките?

Тези файлове правят възможно разпознаването на устройството на потребителя, като предоставят съдържанието, адаптирано към потребителското предпочитание. Използват се също при подготвянето на анонимни статистически данни, свързани с потребителските нужди и преживявания, които ни помагат да подобрим структурата и съдържанието на интернет страницата, като не идентифицираме отделния потребител.

 

Какви бисквитки използваме?

Карко Индъстри ЕООД използва два вида бисквитки:

 • Сесийни – временни файлове, които остават на устройството до приключване на сесията или затваряне на приложението;
 • Постоянни – файлове, които остават на устройството за срок, определен от параметрите на бисквитката или до ръчното изтриване на същите от потребителя;

За какво се използват бисквитките в този сайт?

 • За работата на сайта
 • За анализ
 • За реклама

Съдържат ли бисквитките лични данни?

Бисквитките, които ние използваме не съдържат лични данни.

Как да изключим бисквитките?

Всички съвременни браузъри ви позволяват да променяте настройките за бисквитки, които обикновено се намират в >>настройки>>опции>>предпочитания>> на вашия браузър.

Молим ви да запомните, че ако решите на спрете бисквитките, някои секции на нашия сайт може да не работят правилно.

Ако искате да научите повече за бисквитките www.allaboutcookies.org